Yoga - Adem - Meditatie - Ontspanning - Klank

Mijn naam is Marco Flipse (1971)

Ervaringsdeskundige yoga - meditatie - adem en ontspanning

 

In een persoonlijk ontwikkelingsproces is er steeds meer ruimte gekomen voor een natuurlijk ontspannen leven. Opgedane inzichten en bewustwording van processen worden nu gedeeld in yoga – (meditatie)lessen. Ook het delen van opgedane ervaringen met betrekking tot ontspannen is behulpzaam in het individueel en in groepsverband ontmoeten van kinderen, volwassenen en ouderen.

Vanuit een arbeidsverleden in het bedrijfsleven (voor historie zie linked-in pagina) is een diepgaande verandering in levensstijl de ommekeer geweest die heeft geleid naar een natuurlijk en ontspannen leven. Het continue volgen van opleidingen, zelfstudie, intervisie gecombineerd met reflectie en spiegeling bracht mogelijkheden tot ontwikkeling. Wat het meest heeft bijgedragen tot persoonlijke groei en heel wording is juist een afleren geweest, een niet doen. Door ruimte te scheppen voor openheid konden (identificaties) met lichaam, gevoelens, emoties en gedachten verdwijnen en letterlijk ruimte maken voor éénpuntige energie.

Mijn yoga en ontspanningslessen hebben als uitgangspunt dat ze zijn gericht op toepassing in het alledaagse, om je een perspectief te bieden wat kan leiden naar een moeiteloos leven. Met concreet toepasbare oefeningen kom je in contact met je lichaam - adem – gewaarzijn – gevoel –gedachten en de onderlinge relatie, alsook het contact met de omgeving en het ruimtebesef.

Voor de yoga benadering is hatha yoga de insteek, voor de ontspanningslessen de non-duale zijnservaring, het verdwijnen van de scheidingen tussen jezelf en het andere en de anderen.

Open aandacht zijn is de kern van het waarnemend onderzoek tot dat wat is. Zo kom je weer in contact met het ongescheiden zijn en de puurheid van je natuurlijke bron. Yoga en ontspanning zijn een natuurlijk proces en zijn net als de natuur nooit voltooid , zijn niet gescheiden van het andere. Hierin is geen ruimte voor een oordeel als goed of slecht.

In mijn begeleiding gaat het er niet om wat trend en mode is. Vele deelnemers aan de opleiding, cursussen, groepslessen, workshops en individuele begeleiding hebben zelf kunnen ervaren en beleven en geven er blijk van in hun referenties met betrekking tot yoga en ontspanning.

Wat kan het jou brengen? Zelfstandigheid en zelfredzaamheid is het uitgangspunt. In een sfeer van openheid en stilte kan jouw energie zich bundelen zodat die niet meer verstrooid is. In open aandacht lossen zaken die je voorheen als blokkade, niet gewenst, of ballast hebt ervaren op..

 

Voornaamste bronnen van inspiratie en studie

 

Yoga 

Opleiding tot gediplomeerd en gecertificeerd hatha yoga docent |Stichting Yoga & Vedanta | lid VYN - Vereniging Yogadocenten Nederland

Docenten Coby van de Watering-Elst, Jan Zachariasse, Jacques Lewensztain

Intervisie Yoga en non dualiteit | Advaitacentrum 

Intervisie Yoga & Meditatie |bm-welzijn

Werkgroep Chakrayoga

Diverse workshops en congressen

Deelname aan werkgroepen yogaopleiding en branchevereniging VYN

 

Meditatie 

Vipassana retraites en meditatiedagen |Dingeman Boot 

Zen meditatie retraites |Benedictushof - Willigis Jaeger, Fernand Braun, Alexander Poraj en Doris Zölls

 

Adem

 

Pranayama bijscholing en terugkomdag |Willie Oudejans

 

Ontspanning

 

Opleiding “Onbeperkt Ontspannen” voor jongeren met inzicht in non dualiteit |Pia de Blok

Verdiepingsweek te Zinal “De kunst en kunde van ontspanning binnen de yogapraktijk” | Rita Grass

Kunst van het ontspannen ervaringsweekenden en yogalessen | Jacques Lewensztain

Zelfstudie |diverse ontspanningstechnieken en literatuur

 

Advaita / Non dualiteit

 

 

 

Satsangs, retraites, boeken, geluidsfragmenten en publicaties van Douwe Tiemersma  

 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info