Yoga - Adem - Meditatie - Ontspanning - Klank

  

Privacyverklaring (conform de privacywetgeving d.d. 25 mei 2018); de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) -GDPR (General Data Protection Regulation)

 


Aldus opgemaakt donderdag 22 Maart 2018 te Roelofarendsveen

bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk), gevestigd aan Schieland 33, 2371 PM Roelofarendsveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Contactgegevens:

http://www.bm-welzijn.nl

Schieland 33

2371 PM Roelofarendsveen

+31 6 30420499  

Eigenaar ondernemer is de Functionaris Gegevensbescherming van bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk). Hij is te bereiken via marco.flipse@gmail.com  


Persoonsgegevens die wij verwerken

bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bm-welzijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  


Geautomatiseerde besluitvorming

bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk)) tussen zit. bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Website hosting Strato (https://www.strato.nl/) voor de website van bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) om cursisten en belangstellenden van de diensten op het gebied van yoga-adem-ontspanning en meditatie te informeren en mogelijkheid te bieden voor opname contact, verzamelen gegevens voor reactie of afmelding in geval van ziekte).

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

Persoonsgegevens (Voornaam en achternaam), (E-mail) adres en telefoonnummer met een bewaartermijn van de duur van cursist zijn of afnemer van nieuwsbrief / reclame uiting tot beëindiging of opzegging. Iedere twee jaar zal aan het huidige cursistenbestand en nieuwsbrief / reclame uiting ontvanger worden gevraagd of bewaren van gegevens en/of ontvangst  nieuwsbrief / reclame uiting akkoord is.  Bij geen akkoord worden de gegevens vernietigd.


Delen van persoonsgegevens met derden

bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bm-welzijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

bm-welzijn (Yogapraktijk Beate Karg & Marco Flipse Hathayogapraktijk) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het netwerk van gebruikte computers heeft firewalls en virusprogramma’s geïnstalleerd die up-to -date zijn. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bm-welzijn.nl 

E-mailen
Bellen
Map
Info