www.bm-welzijn.nl                info@bmwelzijn.nl                      
 Yoga - Adem - Meditatie - Ontspanning - Klank

Disclaimer, copyright en kennisgeving

 

  • Disclaimer

De samenstelling van het internetaanbod gebeurt met de grootst mogelijke zorg. bm-welzijn kan echter niet garant staan voor de op de website ter beschikking gestelde informatie en sluit daarom elke verantwoordelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die rechtstreeks of indirect ontstaat in verband met het gebruik van deze website.

Bij links naar andere websites kan bm-welzijn ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van vreemde oorsprong, aangezien hiervoor uitsluitend de instanties sie ze aanbieden verantwoordelijk zijn.

 

  • Copyright.

Alle rechten voorbehouden. teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en video's alsook alle andere inhouden die via de website worden weergegeven, vallen onder de bescherming door het auteursrecht en andere beschermende wetsartikelen. Voor zover teksten en beeldmateriaal van derden gebruikt is is vooraf schriftelijke toestemming gevraagd voor gebruik ervan.

Verveelvoudiging, verandering of gebruik van de voornoemde inhouden in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande toestemming door bm-welzijn niet toegelaten.

Alle op de webiste getoonde producten, logo's e.a. zijn, voor zover niet anders vermeld, juridisch beschermd en vormen een geestelijke eigendom van bm-welzijn.

 

  • Kennisgeving

De aan bm-welzijn ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. . Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de Wet op de persoonsregistratie en zullen uitsluitend worden gebruikt voor de eigen marketing of statistische evaluaties. De gegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden. Door het invullen van formulieren middels de website www.bm-welzijn.nl of door deelname aan een door bm-welzijn georganiseerde cursus, bijscholing, opleiding of workshop verklaart U zich akkoord met deze data opslag en verwerking.

bm-welzijn verklaart uitdrukkelijk geen gegevens aan te bieden voor toepassing van consultancy  ten behoeve van advies, reclame en marktonderzoek. Ieder die een formulier middels de website heeft ingevuld, iedere deelnemer aan een door bm-welzijn georganiseerde cursus, bijscholing, opleiding of workshop heeft te allen tijde de mogelijkheid een dergelijk mogelijke toepassing tegen te spreken, zich af te melden voor gegevens verzameling en verwerking. Stuur een e-mail via het
contactformulier op
www.bm-welzijn.nl.