Yoga - Adem - Meditatie - Ontspanning - Klank

Aanbod:

Yogabeoefening met integratie van je adem en aandacht brengt je naar een leven met zingeving.

Leer deze technieken om naar je zelf te komen en te leren dat je niet overprikkeld raakt en in je midden kan blijven.  

Yoga, adem en meditatie sterkt je zenuwstelsel en de Nervus vagus ,wat je helpt te veranderen en los te komen van al je stress.

Yoga is een weg die Hoofd ( denken), hart ( gevoelde opmerkzaamheid ) en het adembewustzijn in het dagelijkse leven positief integreert.  

Deze kwaliteit oefen je in je yogalessen, zodat je het cultiveert en bruikbaar maakt voor je dagelijkse leven.  


Hatha Yoga

 

Yoga is een weg om naar jezelf te komen.  Het respecteren van je situatie zoals die nu is om door oefeningen je grenzen te ervaren, te onderzoeken, te verruimen en steeds meer los te kunnen laten.

Bij Hatha yoga zoek je naar de juiste spanning in een houding, vooral leer je welke overspanningen je los kan laten. Yogaoefeningen maken je soepel, sterk en de oefeningen zijn zowel naar binnen als naar buiten gericht voor een globale aandacht. 

Hatha yoga oefeningen worden afgewisseld met ademhalingsoefeningen. Het bewust worden van de ademhaling is essentieel op de weg naar bevrijding; blijheid en openheid. Aan het eind van een les is er ruimte voor een diepe ontspanning, de rust en stilte in jezelf ervaren.

 

Tekst uit de Isha Upanishad over Non-dualiteit en Ha-tha.

In het Zelf woont de kracht waarop het Al berust.

Het werken met tegengestelden geeft inzicht. De tegengesteldheden zijn in de lagere werelden en in het analytisch denken te vinden. In het bewustzijn van het opperste Brahman bestaat Eenheid.

Het werken met tegengesteldheden brengt het logische denken volledig in verwarring. Logisch gezien is het niet mogelijk dat iets twee tegengestelde dingen tegelijk is. Het logische denken mag losgelaten worden om plaats te maken voor een alomvattend inzicht.

Polariteit houdt in dat de Eenheid wordt tot Tweeheid met als gevolg daarvan een verbindende, creatieve kracht als derde factor. Een leven- gevende energie.

Het zelf in ons verandert niet, het straalt net als de zon aan de hemel en blijft schijnen. Er kunnen wolkensluiers voor de ogen zijn en die verbergen het schijnen. De mens is verweven met de kosmos, is één met de kosmos.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Adem

Wat is adem? Adem is leven. Mijn adem houd mij in leven van de eerste tot mijn laatste ademtocht. Als ik bewust naar mijn adem kijk ,dan is het een spiegel van wat op dit moment binnen   mij aanwezig is. Zo bestaan er spreekwoorden als : “Dat beneemt mij de adem”, “Ik moet een lange adem hebben” ,“Buiten adem zijn” en “Op adem komen".

Ken ik mijn ademhaling, neem ik mijn adem waar en brengt dit mij ook naar verdieping en inzicht in mij zelf?

Ben ik mij bewust van mijn adem – hoe hij op dit moment is – dan kan ik dit overal toepassen in mijn dagelijks leven en steeds beter leren in balans te leven.

 

Pranayama

Wat is pranayama?

Een kennis en bewustwording over de adem, ademenergie en levensenergie. Pranayama is sinds de voorhistorische tijd bij de sjamanen bekent om magische vermogens te verkrijgen. Yogi’s gebruikten de ademtechnieken voor ontwikkeling en bevrijding uit de kringloop van wedergeboorten. De klassieke yoga van Patanjali beschrijft een 4de trede van 8 op weg naar samadhi. Samadhi is als de geest is opgegaan in de oergeest (purusha).

 

Pranayama is meer dan alleen ademoefeningen, het begin is het eigen onderzoek waarbij je zo veel mogelijk van jezelf als subject tot object vrijkomt. In het Pranayamaboek van Douwe Tiemersma gaat het om de weg naar realisatie naar non–dualiteit; welke zijn oorsprong heeft in de oude Upanishaden en in de A-dvaita Vedanta filosofie. Het gaat om inzicht verkrijgen in de non–duale sfeer; vooral middels het beoefenen met een helder bewustzijn.

 

Het is een weg waarbij de energieën zich transformeren, ontplooien, ontwikkelen en uitbreiden in de ruimte met een universele aanwezigheid zonder grenzen en scheidingen, terwijl de gewone alle daagse wereld door blijft gaan. Het is de ervaring en kennis van het ademen met de ademenergie als onderdeel van de levensenergie. Centraal gesteld wordt het leren los te laten - vrij laten van energetische spanningen in lichaam en geest. Bevrijding op alle aspecten van zelf zijn.

De wereld is niet altijd hard en de geest is niet zonder materialiteit. De verbindende schakel is de adem ofwel de levensenergie.

 

Passage uit Brihadaranyaka Upanishad

“Wat is in alle dingen, Yajna valkya ?”

“Dat wat ademt door de inademing (prana), dat is je Atman dat in alle dingen is.

Dat wat ademt door de uitademing (apana), dat is je Atman dat in alle dingen is.

Dat wat ademt door de buikademhaling (vyana),dat is je Atman dat in alle dingen is.

Dat wat ademt door de longtopademhaling (udana) dat is je Atman dat in alle dingen is."

“Wat is in alle dingen?“

"Je kunt dat waaruit het zien voortkomt niet zien. Je kunt dat waaruit het horen voorkomt niet horen. Je kunt dat waaruit het denken voortkomt niet denken. Je kunt dat waaruit het begrijpen voorkomt niet begrijpen. Dat is je Atman, dat in alle dingen is."

De Upanishad zegt: de mens, heel de natuur leeft en functioneert dankzij de onzichtbare en onkenbare kracht die we ZIJN LEVEN noemen. Goddelijke Levenskracht. Als dat werkelijk tot ons doordringt is dat echt iets om stil van te worden.

 

Na diverse cursussen, opleidingen op het gebied van ontspanning en ademhaling / pranayama geven wij

op maat een aangepast programma naar de behoefte van de klant.

 Er wordt samen gezocht naar de beste manier om te ontspannen en hoe je dat kunt toepassen in het dagelijkse leven.

Individuele begeleiding 4 tot 5 keer (met eventueel vervolgtraject). 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Meditatie

De kunst om eenvoudig toeschouwer te zijn. Een gebalanceerde en geduldige geest schenkt in toenemende mate het vermogen om eenvoudig waar te nemen.  Het is een schouwen zonder op verlangens of afwijzing te reageren. De oefening, de activiteit, beperkt zich alleen op het kijken. Een geest heeft altijd de neiging; bezig te zijn, denken, malen, analyseren of zich in alle richtingen te verstrooien. Behalve dan, in het hier en nu willen zijn. De yoga verbinden met de adem leert ons om aandachtig, opmerkzaam te zijn met dat wat is.  Aanwezig – Zijn, in het ogenblik zoals dat er nu is. 

Concentratie - meditatie leidt tot ontwikkelen van inzicht , bewustzijn en openheid.

  

 

Meditatie van Willigis Jaeger

Liefde is er altijd. Er is in dit universum niets wat niet uit liefde voortkomt. Laat je ontspannen - en geef je aan het universele gevoel van liefde over.

We beoefenen de overgave met alles wat we zijn en hoe we zijn.

Voel bewust je hele lichaam, je voeten op de grond, je benen, je bekken.

Laat je aandacht langs de wervelkolom omhoog gaan, voel je armen en handen, laat je schouders zakken en ontspan hierbij je nek.

Gezicht, mond en ogen zijn ontspannen.

Voel ook de ruimte om je heen (uitbreidend naar alle richtingen).

Luister naar de stilte. Breid je uit naar de oneindigheid.

In deze openheid ontmoeten we – liefde.

Liefde - pure aanwezigheid zonder beelden, zonder woorden, zonder concepten.

Voel dat je één bent met dat wat er is.

Adem vol vertrouwen liefde uit. Want liefde is er altijd.

Je kunt je ervoor openstellen waar je ook bent en wat je ook doet?

Het kernpunt van de meditatie is zitten in stilte. Deze oefening brengt verandering in ons naar meer opmerkzaamheid en gelatenheid en heeft invloed op ons alledaagse leven.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ontspanning

 

Iedereen kent een ontspannen gevoel als ervaring. Ontspanning die zich toont als gevoel van verliefdheid, een volkomen uitgerust wakker worden of een situatie waarin alles moeiteloos gaat. Het besef dat je open en ruim bent, dit is je ware wezensnatuur.

Het dagelijkse leven kan echter ook momenten geven van confrontatie met gevoelens van gescheidenheid. Tevens kunnen eigen gemaakte voorstellingen verschillend zijn van de "werkelijke nu" beleving. Een gevolg hiervan is het creëren van reacties van emoties, afweer en spanningen die verhinderen je natuurlijke zelf te zijn. Hoe ga je daar dan mee om?

Je kunt bewust leren te ontspannen in je lichaam, in je emoties, in je adem en in je gedachten.

Door toegepaste oefeningen leer je alert te zijn voor ruimte en ontspanning. Deze oefeningen toepassen in je dagelijkse leven brengen je naar onafhankelijkheid zodat je kan leren genieten onbeperkt ontspannen te zijn, leven in er wel - Zijn.

Alle oefeningen in groepslessen, individuele begeleiding en de opleiding brengen je in een zelfonderzoek met ervaring die je in het huidige ogenblik brengen met inzichten die voorbij gaan aan het denken.

 

In de Upanishaden wordt al aan kinderen onderricht gegeven over wat ze zelf zijn: 

  

Chandogya Upanishad.   

‘Leg dit zout in het water en kom morgen bij me terug.’
Shvetaketu deed wat hem gezegd werd.
Zijn vader: ’Breng me het zout dat je gisteravond in het water hebt gelegd.’ Hij voelde ernaar maar kon het niet vinden.
Zijn vader sprak: ’Je kunt het niet vinden omdat het volledig is opgelost. Indien je het wilt waarnemen, proef er dan aan de bovenkant aan. Hoe smaakt het?’
‘Zout, heer.’
‘Proef in het midden, hoe smaakt het?’
‘Zout, heer.’
‘Proef van de bodem. Hoe smaakt het?’ 
‘Zout, heer.’
‘Zet het weg en kom bij me terug.’
Zijn vader sprak toen: ’Dat zout is er aldoor en overal. Waarlijk, precies zo is het Zijn overal, je kunt het niet waarnemen, maar het is er werkelijk. Dat wat deze subtiele essentie uitmaakt, dat alles heeft Dat als het zelf. Dat is de waarheid. Dat is het atman. Dat ben jij, Shvetaketu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Klank - massage

 

Gezondheid, welzijn, welvaart en verbondenheid ervaren met geluiden is oeroud. Disbalans in het lichaam met muziek weer in balans te brengen is ook oeroud. Net als alles om ons heen, bestaat ook de mens mee uit trillingen en geluid. Ieder mens heeft zijn eigen unieke vibratie patroon, zijn eigen sound.

Met geluiden massage betekent dat er trillingen (energieën) zich mengen met de eigen vibraties van het lichaam en op elkaar resoneren. Zo neemt het lichaam dat op wat het op dat moment nodig heeft.

Harmonisch rijke geluiden, gegenereerd door de monochord, klankschalen en andere instrumenten die geen melodie geven zijn gekoppeld aan de oergrond waaruit alles ontstaat ; geven nieuwe inspiratie en ontspanning die de gezondheid bevorderen en ze stimuleren zelf genezend vermogen.

 

Deze geluiden leiden naar diepe ontspanning en meditatieve staten. Ze brengen een gevoel van veiligheid en gedragen zijn. De gedachten worden stil en de klanken masseren  op zijn eigen wijze soms in lichte tinten soms in donkere klanken en scheppen opnieuw balans.

 

Het Monochord was al bekend bij Pythagoras, (ca. 580-500 voor Chr.), een instrument waarop een geluidstapijt ontstaat waar slechts één klank zich verveelvoudigd; het gehoor neemt een boventoon geluid en een grondtoon waar. De boventoon en de bastonen werken harmonisch en laten een meditatief ontspannen dimensie ontstaan. De energielagen worden geharmoniseerd en schoongeveegd. Het kan tot een ervaring komen met het verbonden zijn in

het grotere geheel, het zien van kleuren en vormen die leiden tot een zijnservaring.

 

Massage en klank behandeling

 

Na een inleiden gesprek ontvang je een klankreis, vooral met het Monochord.

Aansluitend  geef ik je een zachte hoofd/gezichtsmassage , onder andere masseer ik het gezicht met speciale stenen voor totale ontspanning. Gevolgd door lichte drukpunt gezichtsmassage, een mogelijkheid om helemaal naar jezelf te komen en spanning los te laten. Onbeperkt ontspannen en jezelf zijn.

 

Klank&Ontspanning:

Navoelen met een kopje thee.

Ca. 60 minuten

Aanbod 45 Euro incl. 21% btw.

Locatie: Klankruimte Beate SChieland 33 2371 PM Roelofarendsveen

 

Onbeperkt Ontspannen en Klank

Ontspanningsoefeningen die inzicht geven in Non dualiteit met aansluitend een diepte ontspanning (liggend op een mat) met Monochord en andere klanken.

Een klankreis is een concert, met  authentieke klankinstrumenten en stem, dat je liggend meemaakt.

Doordat je ligt ga je anders luisteren. Wanneer je je openstelt om te ontvangen en ervaren zul je merken dat de klanken behalve via je oren ook via je gehele lichaam binnen komen.

Dat geeft een intense lichamelijke ontspanning. Het kan zich aanvoelen alsof je lichaam opnieuw “gestemd” wordt. De diversiteit aan klanken en trillingen kunnen je meenemen, op een innerlijke reis.

Iedere klankreis is uniek en afgestemd op de tijd, plaats en aanwezige luisteraars en komt volledig geïmproviseerd tot stand.

 

De avonden zijn van 19.30 uur tot circa 21.30 uur.

Groepsgrootte: Maximaal 5 Personen

Kosten: 13,50 Euro per persoon Neem contact met ons op voor de volgende data Klankreis & Onbeperkt Ontspannen

 

Locatie: Klankruimte Beate  Schieland 33 2371 Roelofarendsveen


Een afspraak maken als groep kan ook.

E-mailen
Bellen
Map
Info